คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและกสรสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563
January 17, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 23/2563 (Council Visit) ณ วิทยาลัยการจัดการ
January 17, 2020

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและกสรสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม

C5211FE9-1EB8-4859-80F2-1D88C4A07CD5

วันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ อาจารย์พิเศษ รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน อาจารย์ประจำคณะ ICT ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด(มหาชน) นำโดย คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ และคณะผู้บริหารฯ ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) ห้องIT 404 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การลงนามบันทึกความร่วมมือในโอกาสนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งตรงกับพันธกิจองค์กรทั้ง 2 แห่ง และมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างเรียน เป็นการสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาของคณะ ทางคณะ ICT เห็นว่า บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้าน การพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนานักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้าน IT ของประเทศต่อไป

Recent post