คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 33/2563 (Council Visit) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
January 28, 2020
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 ค.ศ. 2020
January 29, 2020

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

award4

วันที่ 28 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 เจ้าภาพโดย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

Recent post