คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 34/2563 (Council Visit) ณ คณะพยาบาลศาสตร์
January 29, 2020
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส แก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
January 29, 2020

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมแสดงปาฐกถาผลงานที่ได้รับรางวัล อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

si08

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ (Professor Dr.Ralf F.W. Bartenschlager) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 สาขาการแพทย์ และนายแพทย์เดวิด เมบี (Professor David Mabey) จากสหราชอาณาจักร ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 สาขาการสาธารณสุข ในโอกาสมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานที่ริเริ่มรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัล เรื่อง “Hepatitis C virus elimination: Achievements and Challenges” โดย ศ.ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ และเรื่อง “Towards the Elimination of Blinding Trachoma” โดย ศ.นพ.เดวิด เมบี ซึ่งมี คณาจารย์ แพทย์ นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ โรงพยาบาลศิริราช

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนในผลงานที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทเวลาศึกษาวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ รวมทั้งความรู้สึกที่ได้รับพระราชทานรางวัล ตลอดจนข้อคิดเห็นที่จะนำมาต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทย ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจแก่แพทย์รุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป

Recent post