คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลสำเร็จ บางกอกน้อยโมเดล: ศิริราชประสบความสำเร็จ รุกเข้าถึงชุมชนเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวบางกอกน้อย
January 9, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา
January 9, 2020

โครงการ Mahidol University – University of Canterbury International Internship 2020 (MUUC 2020)

001

วันที่ 9 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ H.E. Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสต้อนรับนักศึกษาจาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ที่เข้าร่วมโครงการ Mahidol University – University of Canterbury International Internship 2020 (MUUC 2020) โดยมี Ms. Hannah Peterson, International and Internships Coordinatior จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกล่าวต้อนรับ จากนั้น นักศึกษากล่าวแนะนำตัว ณ ห้อง VIP ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะร่วมฝึกงานในสาขาต่างๆ ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Operation Smile Thailand และ HUBBA

Recent post