คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงผลสำเร็จ บางกอกน้อยโมเดล: ศิริราชประสบความสำเร็จ รุกเข้าถึงชุมชนเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวบางกอกน้อย
January 9, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา
January 9, 2020

Mahidol University – University of Canterbury International Internship 2020 (MUUC 2020)

001

On Thursday 9th January 2020, Ms. Suchada Phruthonkul, Acting Director of International Relations Division, along with Assoc. Prof. Yodchanan Wongsawat,  Associate Dean for Research and International Relations, Faculty of Engineering, cordially welcomed H.E. Tahamoana Macpherson, New Zealand Ambassador to the Kingdom of Thailand, Kingdom of Cambodia and Lao PDR, on the occasion of the opening ceremony of the seventh group of Prime Minister’s Scholarships for Asia (PMSA) students from the University of Canterbury under supervision of Dr. Chantarath Hongboontri.

This year, eight students from the University of Canterbury will be taking part in internships in various fields from 10th January – 11th February at the Faculty of Engineering, Mahidol University, under supervision of Dr. Songpol Ongwattanakul, Executive Director of Center for Biomedical and Robotics Technology (BART LAB), as well as Operation Smile Thailand and HUBBA.

Recent post