ม.มหิดล เผยความคืบหน้าผลักดันระบบชี้วัด ASEAN Rating on Healthy University สู่ประชาคมโลก
January 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 “Thailand Quality Education Forum 2020”
January 21, 2020

Visit of the representatives from China Medical University to the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

002

On Tuesday 21 January 2020, Prof. Mien-Chie Hung, President of China Medical University and Prof. Liang-Yo Yang, Dean of the Office of Global Affairs paid a visit to the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital.

On this occasion, Prof. Dr. Prasit Watanapa, Dean of the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital and Assoc. Prof. Prapat Wanitpongpan, Deputy Dean for International Relations welcomed the delegates and discussed in strengthening further collaborations in many aspects, for instance, research collaboration, traditional medicine, and student exchange programs.

Recent post