คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 30/2563 (Council Visit) ณ คณะเทคนิคการแพทย์
January 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “มหิดลร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM2.5”
January 28, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ผึ้ง