วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
January 15, 2020
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
January 16, 2020

International Relations Capacity Building 2020

508370

During the 15 -17th of January 2020, Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti , Acting Vice Preseident for International Relations and Corporate Communications, Mahidol University with Assoc. Prof. Rome Chiranukrom, Vice President for International Relations, Corporate Communication, Alumni Relations, and Public Relations from Chiang Mai University and Asst. Prof.  Dr. Thakerng Wongsirichot, Vice President for International Affairs from Prince of Songkla University have established the project called International Relations Capacity Building to enhance not only the performance of International Relations officers in the university but also to create the capacity building and strengthen the relationship between International Relations among Thai universities via the sharing of policies, best practices, and workshop.