โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์
July 8, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะกายภาพบำบัด ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 9, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour

1594210192493_copy_1024x684

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับและบรรยายในกิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ในโอกาสนี้ คณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ กิจกรรมพิเศษ MUIC Exclusive Tour เป็นกิจกรรมเปิดบ้านให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยซักถามอย่างเป็นกันเองกับอาจารย์และนักศึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกคำถาม ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความชอบ ได้แก่
8 ก.ค. 63 : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเรียนต่อแพทย์
9 ก.ค. 63 : ครบเครื่อง เรื่องธุรกิจ และผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ
10 ก.ค. 63 : เจาะลึก ภาษา การต่างประเทศ สื่อ และ การออกแบบ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเลือกวันเวลาที่ต้องการได้ที่ https://bit.ly/MUICExclusiveTour
ทั้งนี้ กิจกรรมจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละรอบ หากเกินจำนวนที่กำหนดไว้ จะเพิ่มกลุ่มให้โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุน และสลับกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และรักษาสุขภาพที่ดีของทุกคน

Recent post