มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics
July 13, 2020
The 11th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP), ASEAN Institute for Health Development (AIHD)
July 14, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “MUEG​ จิตอาสาสร้างนวัตกรรมต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเติมอากาศ​ ส่งเสริมการออกกำลังกาย-รักษาสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด”

1594695379589_copy_1024x576

วันที่ 9 กรกฎาคม​ 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมจักรยานปั่นปันน้ำต้นแบบ​ จำนวน​ 2​ ชุด ระบบรดน้ำหลังคาโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่​ จำนวน​ 1​ ชุด​ และระบบน้ำพุบำบัดน้ำเสียในบ่อน้ำแบบปิด​ จำนวน​ 2 ชุด​ ใหักับโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด​ ภายใต้โครงการ “MUEG​ จิตอาสาสร้างนวัตกรรมต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเติมอากาศ​ ส่งเสริมการออกกำลังกาย-รักษาสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด” โดยมี​ นางสาวลักษมณ มากมูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และ​ นายเจน​ เกิดโพชา​ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีรับมอบ โดยมี ครู​ นักเรียน​ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุมชนได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบจักรยานรีไซเคิลเติมอากาศส่งเสริมการออกกำลังกาย-รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบรดน้ำหลังคาโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน​ตามแนวทฤษฎี​ใหม่​ และสนับสนุนผลผลิตจากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน​ โดยการนำแนวทางหลักปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง​เข้ามาประยุกต์ใ​ช้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

Recent post