คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
July 23, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563

king1011

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน