กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน / คณะทันตแพทยศาสตร์)
July 31, 2020

คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอาศรมศิลป์

1596195672443_copy_1024x391

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กภ.จารกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เซ็นลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนบริการวิชาการ และวิจัยในงานชุมชนร่วมกันของทั้งสองสถาบัน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา