มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาเรื่อง “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”
July 17, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 17, 2020

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

2020_2.7.17_200717

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยมี พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารสิริวัฒนภักดี)
หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

Recent post