มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกริก
July 23, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
July 24, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร

S__29057044

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด และบริษัท โปรเทสคิท จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y-blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งมีผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างมากมาย โดยชุดทดสอบนี้ใช้ในการตรวจการปนเปื้อนทางชีวภาพ (โปรตีน) ที่ตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหารได้ทันที ให้ผลรวดเร็ว มีประสิทธิภาพแม่นยำ โดยทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำยาและกรดอะมิโน ซึ่งสามารถตรวจหาโปรตีนได้ทั้งโปรตีนสัตว์ และโปรตีนพืช ผลิตและพัฒนาโดยโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด และบริษัท โปรเทสคิท จำกัด