บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
February 3, 2020
รักษาการแทนอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” และ “Where good ideas come from” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
February 3, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก

med-4

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “กัญชารักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ หัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ แพทหญิง ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา หน่วยมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความรู้กับประชาชน “มะเร็งปอดไม่น่ากลัว อย่างที่คุณคิด” “เรื่องน่ารู้และการดูแลมะเร็งศรีษะและลำคอ” “ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม” “มะเร็งปากมดลูก รู้ทัน ป้องกันได้” “โรคมะเร็งในเด็ก” “มะเร็งทางโลหิตวิทยา” “มะเร็งต่อมลูกหมาก” และ “เป็นมะเร็งกินอะไรดี” ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลได้กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น

Recent post