มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Israel experience and insights in Hi-Tech and venture capital (VC)
January 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Mahidol Friends for Staffs” ปีการศึกษา 2562
January 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ภายใต้หัวข้อ “Designing Our Future: Commitment Confirmed”

1579008269915-1024x768

วันที่ 14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยให้เป็น Closing Keynote Speaker ในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ภายใต้หัวข้อ “Designing Our Future: Commitment Confirmed” ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ภายในการประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจาก ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย ผ่านมุมมองของสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และ ศิษย์เก่าชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากสภาหอการค้าออสเตรีย ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมของไทยและออสเตรีย ประธานและรองประธานเครือข่าย ASEA-UNINET ประจำประเทศไทย ประธานเครือข่าย ASEA-UNINET ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยและออสเตรีย เป็นต้น

Recent post