มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Israel experience and insights in Hi-Tech and venture capital (VC)
January 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Mahidol Friends for Staffs” ปีการศึกษา 2562
January 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ภายใต้หัวข้อ “Designing Our Future: Commitment Confirmed”