คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 19/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 14, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ภายใต้หัวข้อ “Designing Our Future: Commitment Confirmed”
January 14, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Israel experience and insights in Hi-Tech and venture capital (VC)