มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ภายใต้หัวข้อ “Designing Our Future: Commitment Confirmed”
January 14, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 20/2563 (Council Visit) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสร์
January 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Mahidol Friends for Staffs” ปีการศึกษา 2562

IMG_8853

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “Mahidol Friends for Staffs” ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

กิจกรรม “โครงการ MU Friends for Staffs” ปีการศึกษา 2562 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษา MU Friends กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์ คลี่คลายวิกฤตกาณ์ และลดการสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้

Recent post