งาน “ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563
February 4, 2020
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP #24)
February 4, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการ “อบรมความปลอดภัยในการใช้กล้องวงจรปิดให้กับผู้สูงอายุ”

eg-02

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ “อบรมความปลอดภัยในการใช้กล้องวงจรปิดให้กับผู้สูงอายุ”  โดยมี นางสาวสุกัญญา ลี้เจริญ หัวหน้างานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ นายประเสริฐ เอิบอิ่มรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไรตำบลศาลายา กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุทองอุไรตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้กล้องวงจรปิด” โดยได้รับเกียรติจาก นายเกลียวกวี สิงห์แดง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก หจก.บีแทค เป็นวิทยากร และ เรื่อง “เทคนิคการใช้กล้องวงจรปิดอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง ” และนายชณัต สมิตกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค จาก หจก. บีแทค เป็นวิทยากร พร้อมด้วยทีมงานจากงานสารสนเทศ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับความรู้และฝึกษะกระบวนการการใช้กล้องวงจรปิดอย่างถูกวิธีได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมผู้สูงอายุทองอุไรตำบลศาลายา  และชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

Recent post