งาน “ครบรอบ 56 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2563
February 4, 2020
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 24 (MU-SUP #24)
February 4, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการ “อบรมความปลอดภัยในการใช้กล้องวงจรปิดให้กับผู้สูงอายุ”