การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 2, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรสนับสนุนตัวโครงการ SPACE-F ปีที่ 2 เผยแนวคิดปั้นกรุงเทพมหานคร สู่ FoodTech Silicon Valley
July 3, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

001

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) พร้อมทีมผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาส่วนงานต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

Recent post