คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University – Collaborating Research “Past & Future”
December 2, 2019

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง (Mahidol- Mylan) “รวมพลคนรักพ่อครั้งที่ 5”

962999F2-05BA-4A88-B77A-A304E866FB39

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานงานเดินวิ่ง (Mahidol- Mylan) “รวมพลคนรักพ่อครั้งที่ 5” จัดขึ้นโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง คือ 4.2, 10.2 และ 16.1 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และอาจารย์ นายแพทย์ ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงพลัง และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายาย ซึ่งได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อใช้ในกิจการของส่วนงานต่อไป

Recent post