วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานเดิน-วิ่ง (Mahidol- Mylan) “รวมพลคนรักพ่อครั้งที่ 5”
December 1, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
December 2, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University – Collaborating Research “Past & Future”

Osaka2

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด งานประชุมวิชาการThe 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University – Collaborating Research “Past & Future” จากนั้น ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Research Collaboration: Past & Future”จากนั้น Prof. Ken Nakata, Graduate School of Medicine Osaka University เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “CD,NCD, and Injury Prevention towards Global Health in ASIA” และ ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Research Collaborations”

งานประชุมวิชาการ The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University – Collaborating Research “Past & Future” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Osaka University จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562ณ ห้องบรรยาย 621 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post