คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
January 6, 2020
ม.มหิดล เตรียมพร้อมนศ.สู่ยุค 5G รุกเดินหน้า โครงการ Virtual Classroom
January 6, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

tm-3

วันที่ 6 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post