มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรสนับสนุนตัวโครงการ SPACE-F ปีที่ 2 เผยแนวคิดปั้นกรุงเทพมหานคร สู่ FoodTech Silicon Valley
July 3, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดนครสวรรค์
July 8, 2020

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี

ss10

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนจากหลายส่วนงาน รวมถึงอดีตผู้บริหาร และศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนการกีฬา มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post