คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 17/2563 (Council Visit) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
January 8, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563
January 9, 2020

พิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

1578486266297-1024x683

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม “THE SUN GAMES” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดงานฯ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพและทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 265 คน ใน 21 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอบล ฟุตบอล เปตอง กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทควันโด เทนนิส ดาบสากล ยิงปืน เทเบิลเทนนิส ยูริสสู เรือพาย กอล์ฟ บริดจ์ หมากกระดาษ ดาบไทย รักบี้ ฟุตบอล ลีลาศ ขี่ม้า และกีฬาสาธิต วูซู โดยทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ชุดแรกจะเริ่มออกเดินทางในวันที่ 9 มกราคม 2563 นี้

Recent post