คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563
January 9, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยภารกิจปรับปรุงและดูแลอุปกรณ์วัดรังสีคอสมิก (อนุภาคจากอวกาศ) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์พิเศษและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกในประเทศไทย
January 9, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) วิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

705820_1024x768

วันที่ 9 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post