โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
January 7, 2020
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง N-nergizing Nursing Profession for NCD Challenges (N3 Nursing Conference)
January 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU – IR Ambassador 2019

1578460133459-1024x683

วันที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MU – IR Ambassador 2019 พร้อมบรรยายเรื่อง “Role of IR Ambassador” จากนั้น อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “Self and Time Management” และ ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ บรรยายเรื่อง “The Arts of Public Speaking” ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU – IR Ambassador 2019 เพื่อค้นหาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทูตด้านวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายและ Workshop ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรมส่งเสริมด้าน Global Citizenship ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Recent post