งานครบรอบ 12 ปี ก้าวสู่ปีที่ 13 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
January 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU AUN – QA Assessor Training)
January 3, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนกว่า 170 คน

003

วันที่ 3 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr. Alexander Nanni รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับพร้อมแนะแนวการเรียน และการอยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างปลอดภัยให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 170 คน จากประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนต์ แคนาดา ญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2019-2020 ณ ห้องประชุมใหญ่ Auditorium อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางไปยังโรงละครสยามนิรมิต เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านของคนไทยยุคโบราณ เยี่ยมชมหมู่ชนบทบ้านไทยจำลอง ตลอดจนรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจ งานนี้นักศึกษาชาวต่างชาติล้วนได้ได้รับความสนุกสนานประทับใจกันถ้วนหน้า

Recent post