ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน
February 6, 2018
Times Higher Education Asia University Rankings 2018
February 7, 2018

โครงการ “รีไซเคิลจักรยาน เพื่อประสานความผูกพันฉันพี่น้อง”

????????????????????????????????????

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “รีไซเคิลจักรยาน เพื่อประสานความผูกพันฉันพี่น้อง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งส่งมอบจักรยานเก่าที่เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยกันซ่อมแซมจนใช้การได้ จำนวน 56 คัน มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี จำนวน 20 คัน และโรงเรียนบ้านไร่ จ.กาญจนบุรี  จำนวน 36 คัน โดยมี อาจารย์และนักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post