งาน ”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย
January 16, 2018
OSM in Action : Sharing & Follow up
January 16, 2018

งาน ”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

animal10

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แนวคิด“2 ทศวรรษ สัตวแพทย์มหิดล เพื่อคน เพื่อสัตว์” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึกที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การประกวดหมาพันทาง การประกวดสัตว์ปีก การตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา การประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดแมวสุขภาพดี การประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์ กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์ กิจกรรมจากชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น ชมรมกันภัยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชมรมค่ายสัตวแพทย์อาสา ชมรมสุนัขนิสัยดี ฯลฯ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยง นั่งรถรางชมและสัมผัสกับบรรดาน้องหมาที่รอรับการอุปการะ กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี และยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษ รวมทั้ง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ คุกกี้สาหรับสุนัขพร้อมการสาธิตวิธีการทำเฉพาะในงานนี้ เท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินสนุกสนานจากการมาร่วมงานครั้งนี้ โดยในวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มีการจัดประชุมวิชาการ “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ“Emergency Made Easy: How to Deal With Common Problems Successfully” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post