รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4
January 16, 2018
งาน ”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 16, 2018

รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr.Minoru Fukuda กรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะ จาก Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แก่นักศึกษาหลักสูตรธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวน 6 ทุนๆ ละ 35,000 บาทต่อปี ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุน ได้แก่ นายธนัท อุ่นพงค์ภูวนารถ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) นายฐานวัฒน์ มุสิกรักษ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) นางสาววราลี รัตนโอภา (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) นางสาวกมลแก้ว ระเริงทรัพย์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3) นางสาวเสาวภาพ อุทัยทิพย์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) และนางสาวบุญญิสา ชูสุวรรณ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ร่วมแสดงความยินดีโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้อง 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post