ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เปีย มาลากุล

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017
January 16, 2018
ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล สำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า
January 16, 2018

ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เปีย มาลากุล

????????????????????????????????????

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและต้อนรับ ในงานปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ตอน “จรรยาแพทย์” โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสดุดี ต่อด้วยปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ตอน “จรรยาแพทย์”ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ แสงวิเชียร อาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พ.ศ. 2524 บรรยายในหัวข้อ “เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี กับศิริราช” จากนั้นเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ “รางวัลชีวิตของครูแพทย์ดีเด่น โดย อาจารย์ผู้ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” ศ.พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ทายาทเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวแสดงความชื่นชม และพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ลานหน้าห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Recent post