ศิริราชประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
January 16, 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
January 16, 2018

ศิริราชประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว “ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559” ร่วมกับ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช อ.นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 และ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการ รพ.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปี 2559

รายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ติดตามรายละเอียดได้ตาม link

Recent post