ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4

ประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017
January 16, 2018
รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย
January 16, 2018

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4

????????????????????????????????????

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ชี้แจงในประเด็นที่เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ พร้อมแนะนำ นายแพทย์ สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ท่านใหม่ จากนั้นเป็นพิธีมอบป้ายเจ้าภาพ “สภากาแฟ” ครั้งต่อไปแก่ จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

Recent post