ประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017
January 16, 2018
รับมอบทุนการศึกษา Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. สาขาประเทศไทย
January 16, 2018

ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4