มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Università Politecnica delle Marche

OSM in Action : Sharing & Follow up
January 16, 2018
ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
January 16, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Università Politecnica delle Marche

????????????????????????????????????

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Mario Giordano, Università Politecnica delle Marche ประเทศอิตาลี ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางด้าน marine biology, engineering, food science และ medicine ณ ห้อง 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post