โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา
January 16, 2018
นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017
January 16, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6

????????????????????????????????????

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6 ปีงบประมาน พ.ศ.2560 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post