นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 6
January 16, 2018
ปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล ม.ร.ว.เปีย มาลากุล
January 16, 2018

นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ 2 ในงาน YECC 2017

S_5819124742215

วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชณิดา เนื่องกัลยา และนางสาววลัยพรรณ สินวรคุปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 2 ประเภทนิสิต นักศึกษา ในการประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YECC 2017 จากผลงานอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับฝึกฝนนักกีฬา (Instrument of reaction time for athlete training) โดยมี ผศ.เดชา วิไลรัตน์ และอาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

Recent post