ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ม.มหิดล เปิด “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
January 16, 2018
ศิริราชประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส
January 16, 2018

ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

????????????????????????????????????

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นประธานในพิธี ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน” ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที ภายในงานมีการแสดงโขนชุด นารายณ์ทรงครุฑ โดย ศิษย์ค่ายวัฒนธรรม การแสดงถวายความอาลัย ชุด พุทธรักษาบูชาพ่อ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และขับร้องเพลงพ่อ อาทิ เพลงชะตาชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ขับร้องโดยนักศึกษาจีน Baise University เพลง พระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพลงต้นไม้ของพ่อ โดยอาจารย์ อัศม์เดช จารุโสภณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เพลงสำนึกในคำพ่อ โดย นายเฉลิมรัฐ จุลโลบล นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพลงราชาผู้ทรงธรรม โดยนายสรวิศ ลาภธนชัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพลงเล่าสู่หลานฟัง โดย นายศราวุฒิ เกตุยา นักวิชาการดนตรีไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post