คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 9, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
January 16, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13

water1

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าว ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และร่วมเสวนา “Pet Café Pet Hotel ; Safe for pet & Safe for you” โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ และอาจารย์พรรพงา แสงสุริยะ ปิดท้ายด้วยการแสดงสัตว์ปีก ไก่ซาลามอ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Emergency Made Easy: How to Deal With Common Problems Successfully” ในวันที่ 10 มกราคม 2560 และงาน”ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 13 จัดระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษ สัตวแพทย์มหิดล เพื่อคน เพื่อสัตว์” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสานักที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การประกวดหมาพันทาง การประกวดสัตว์ปีก การตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา การประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดแมวสุขภาพดี การประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์ กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์ กิจกรรมจากชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น ชมรมกันภัยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชมรมค่ายสัตวแพทย์อาสา ชมรมสุนัขนิสัยดี ฯลฯ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยง นั่งรถรางชมและสัมผัสกับบรรดาน้องหมาที่รอรับการอุปการะ กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี และยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษ รวมทั้งร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ คุกกี้สาหรับสุนัขพร้อมการสาธิตวิธีการทาเฉพาะในงานนี้ เท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินสนุกสนานจากการมาร่วมงานครั้งนี้

Recent post