การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 Sustainable University Network for Thailand

ข่าว Green Report TV7 สัมภาษณ์เรื่อง “ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก”
January 16, 2018
ประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017
January 16, 2018

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 Sustainable University Network for Thailand

sustainable4

วันที่ 3 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network for Thailand) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ในช่วงเช้ามีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รับฟังการบรรยายจากอธิการบดีและผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จากนั้นผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล โครงการครูพันธ์บึง ทดลองดำนา ปลูกข้าว ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ ไทย (Sustainable University Network for Thailand) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม

Recent post