ต้อนรับขบวนนักวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560
January 16, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
January 16, 2018

ต้อนรับขบวนนักวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว”

run07

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับขบวนนักวิ่ง“หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทย ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช” สู่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยในงาน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจคณะนักศึกษาแพทย์ศิริราชที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

Recent post