ประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 Sustainable University Network for Thailand
January 16, 2018
ม.มหิดล จัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” จ.นครปฐม ครั้งที่ 4
January 16, 2018

ประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ Mahidol – Liverpool Symposium 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

Recent post