พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University International College (MUIC) Holds “Family Run II”
January 9, 2018
Uzbekistan vice-consul visits Mahdiol University
January 9, 2018

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

prin7

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเสด็จทรงเปิดอาคาร อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าเฝ้าถวายรางวัลมหิดลทยากร ซึ่งเป็นรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่พระเจ้าหลานเธอฯ จากนั้นทรงประทานเข็มที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าและผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยนานาชาติ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติอาคารอทิตยาทร ก่อนจะทรงลงพระนามในแผ่นศิลา อาคารอาทิตยาทร ได้ตั้งชื่อตามพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยทรงเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

อาคารแห่งนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยฯ มีความสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 67,901 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการของหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม (Fine and Applied Arts) หอแสดงศิลปะ (Art Exhibition & Gallery) รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานและที่จอดรถใต้ดินจำนวน 3 ชั้น นอกจากนี้ยังเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมีบรรยากาศแบบสากลด้วยศิลปะสมัยใหม่และเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นหลัก โดยจะเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 นี้

Recent post