การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

ศิริราชประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 “นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส
January 16, 2018
ต้อนรับขบวนนักวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว”
January 16, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560

????????????????????????????????????

วันที่ 17 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560” พร้อมบรรยายเรื่อง Overview บทบาท หน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx และ Common Pitfall ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน

Recent post