วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช
January 23, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU QD Market
January 23, 2018

วิศวะฯ ม.มหิดล บริจาคเครื่องเดินดีและฝึกฝน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

walk1

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้เครื่อง “เดินดี” และ “ฝึกฝน” สำหรับบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และบริจาคอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรี รวม 18 โรงพยาบาล โดยเครื่อง “เดินดี” ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท S&J International Enterprise จำกัด (มหาชน)ในเครือสหพัฒน์บริจาค 30 เครื่อง มอบให้ 18 โรงพยาบาล ส่วนเครื่อง “ฝึกฝน” ได้รับการสนับสนุนจาก วช. และ สวทช.มอบให้แก่ 5 โรงพยาบาล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

”เดินดี” เป็นเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าสำหรับบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยจะช่วยยกปลายเท้าตามจังหวะการก้าวเดิม

(ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DearnDee )

“ฝึกฝน” เป็นระบบบำบัดแขนผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชั่น ช่วยผู้ป่วยให้ฝึกทั้งสมองและกล้ามเนื้อ

(ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Fuekfone )

Recent post