คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี
January 11, 2018
ปล่อยตัวนักกีฬา “จูงกัน RUN”
January 11, 2018

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

tqc3

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้ดำเนินการมาครบรอบ 15 ปีแล้ว ซึ่งรางวัลดังกล่าวตรวจประเมินรางวัลโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูง สามารถยืนยันความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

Recent post