นักวิจัย ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ รางวัล TWAS จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
January 11, 2018
เจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต
January 11, 2018

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

prince2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ได้แก่ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ (สาขาการแพทย์) และศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี (สาขาสาธารณสุข) ณ โรงแรมรอยัล พริ้นเซส ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

Recent post